firma

Gwarancja dystrybutora

 1. Sklep internetowy EDUSENSE jest prowadzony pod adresem edu-sense.com/pl/koszyk przez:
  • Robot do nauki programowania marki Ozobot
  • Robot do nauki programowania marki Edison
 2. Produkty są dystrybuowane na terenie Unii Europejskiej.
 3. EduSense Sp.z o.o. gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych i udziela na Produkty:
  • 24 miesięcznej gwarancji dla zakupów dokonanych przez osoby fizyczne, na użytek własny
  • 12 miesięcznej gwarancji dla zakupów dokonanych przez osoby prawne, licząc od daty otrzymania Produktu („Okres gwarancji”)
 4. Jeżeli w Okresie gwarancji Dystrybutor stwierdzi, że Produkt jest wadliwy i objęty niniejszą Gwarancją, Dystrybutor może, wyłącznie według własnego uznania:
  • bezpłatnie usunąć wadę
  • wymienić reklamowany Produkt na nowy, o ile jest on wciąż produkowany lub wymienić Produkt na nowy o tej samej lub wyższej wartości
  • zamienić Produkt na produkt odnowiony, pod warunkiem, że produkt odnowiony odpowiada oryginalnej specyfikacji Produktu
 5. Produkty lub części zamienne będą objęte Gwarancją przez pozostałą część oryginalnego Okresu gwarancji lub przez okres 1 roku od daty naprawy lub wymiany, w zależności od tego, który z nich będzie dłuższy.
 6. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje strat lub uszkodzeń Produktu na skutek:
  • wypadku, nadużyć, nieprawidłowego wykorzystania lub jakichkolwiek nieautoryzowanych napraw, modyfikacji, czy demontażu;
  • nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub podłączenia do źródła prądu o nieodpowiednim napięciu;
  • zgubienia oryginalnych części Produktu;
  • normalnego zużycia;
  • szkodliwego oprogramowania lub innych działań pozostających poza zakresem kontroli ze strony Dystrybutora lub Producenta
 7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 8. Gwarancja jest niezbywalna, ograniczona do pierwszego kupującego i ograniczona do państwa, w którym dokonano zakupu Produktów.
 9. EduSense Sp.z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez klienta szkody celowe, przypadkowe lub następcze wynikające z naruszenia gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Tego rodzaju szkody mogą obejmować: utratę zysków, oszczędności lub przychodów, niemożność użytkowania produktu lub powiązanych z nim akcesoriów, niemożność użytkowania sprzętu lub oprogramowania, koszty urządzenia zastępczego, roszczenia osób trzecich, szkody majątkowe i/lub utratę wartości przedsiębiorstwa.

Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego:

Skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonałeś zakupu celem stwierdzenia, czy Twój Produkt podlega wymianie gwarancyjnej. Jeśli będzie się kwalifikował, zwróć Produkt w oryginalnym opakowaniu lub nnym opakowaniu zapewniającym ten sam stopień zabezpieczenia Produktu. Przed przyjęciem do usługi gwarancyjnej będziemy też wymagali okazania dowodu zakupu (paragon/faktura). Pamiętaj aby wykonać kopię zapasową danych, oprogramowania lub innych materiałów, które są przechowywane są w Twoim Produkcie.