Kalibracja i tablice kodów
Dokument zawiera instrukcje jak przeprowadzić poprawną kalibracje robota, jak rysować linie. A także listę wszystkich rozkazów wydawanych robotowi za pomocą sekwencji kolorów - czerwony, zielony, niebieski i czarny.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: instruktaż
Czas trwania: 30 min
Autor: EduSense
Pobierz
Kalibracja i tablice kodów dla najmłodszych
Dokument zawiera instrukcje jak przeprowadzić poprawną kalibracje robota, jak rysować linie. A także listę rozkazów wydawanych robotowi za pomocą sekwencji kolorów - czerwony, zielony, niebieski i czarny.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: instruktaż
Czas trwania: 30 min
Autor: EduSense
Pobierz
Poznajemy ozoboty i środowisko ich pracy
Poznanie zasad obsługi robotów i środowiska pracy edytora Ozoblockly.pl, wyjaśnienie pojęcia robot, wprowadzenie pojęcia algorytm i wskazanie przykładów algorytmów z różnych dziedzin życia.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: instruktaż
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Rafał Mitkowski
Pobierz
Wykorzystanie kolorowych kodów do sterowania robotem
Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Rozwijanie kompetencji społecznych.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Rafał Mitkowski
Pobierz
Herbatka i konfitura uczuć dla Babci i Dziadka
"Herbatka i konfitura uczuć dla Babci i Dziadka" to scenariusz zajęć okolicznościowych z okazji Święta Babci i Dziadka. Poza elementami, które pojawiają się zazwyczaj na zajęciach organi- zowanych z tej okazji jak piosenki i wierszyki, dodatkowo dzieci będą miały okazję wprowa- dzić swoich dziadków w świat kodowania. Pokażą im jak działają roboty, jak możemy je zaprogramować, jak można wykorzystać je na zajęciach w przedszkolu.
Przedmiot: edukacja przedszkolna
Klasa: przedszkole
Czas trwania: 30 - 45 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Jesień w lesie
Las na przełomie lata i jesieni zachwyca paletą barw i darami, które ma nam do zaoferowania. „Z wielkim koszem chodzi jesień po lesie...” to fragment słów piosenki, która będzie wstępem i bazą zajęć zaproponowanego scenariusza. Dzieci wzbogacą swoją wiedzę o informacje dotyczące grzybów, poćwiczą grafomotorykę, będą mieli szansę wykazać się kreatywnością konstruując las z klocków lub tworząc go z różnych materiałów plastycznych.
Przedmiot: edukacja przedszkolna
Klasa: przedszkole
Czas trwania: 30 - 45 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Kosz Pani Jesieni
Jesień obfituje w dojrzałe owoce i warzywa, więc w naturalny sposób ta tematyka pojawia się też na zajęciach w przedszkolu. Dzieci na zajęciach dydaktycznych przeprowadzonych według tego scenariusza poznają właściwe nazewnictwo, nauczą się rozróżniać owoce od warzyw, tworząc dwa zbiory i przyporządkowując do nich właściwe gatunki.
Przedmiot: edukacja przedszkolna
Klasa: przedszkole
Czas trwania: 30 - 45 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Ręka lewa, ręka prawa - utrwalamy kierunki
"Ręka lewa, ręka prawa" to propozycja zajęć dydaktycznych, na których skupimy się na utrwalaniu prawidłowego określania kierunków, rozróżniania strony lewej i prawej, orientacji w schemacie własnego ciała. Te umiejętności są bardzo ważne w procesie nauki programowania.
Przedmiot: edukacja przedszkolna
Klasa: przedszkole
Czas trwania: 30 - 45 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Droga do szkoły
W jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drogach?”, „Jak przejść na drugą stronę ulicy?”, „Na co zwracać szczególną uwagę?” - to pytania, na które warto szukać odpowiedzi podczas zajęć na początku roku szkolnego. Temat „Drogi do szkoły” idealnie komponuje się z omawianymi zagadnieniami.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Figury geometryczne
Figury geometryczne otaczają nas z każdej strony, możemy znaleźć je w przyrodzie, w przedmiotach codziennego użytku, są dosłownie wszędzie. Na zajęciach według tego scenariusza uczniowie poszerzą swoją wiedzę o figurach geometrycznych, o ich własnościach, spróbują znaleźć również odpowiedź na pytanie: dlaczego kwadrat to wyjątkowy prostokąt.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Miasto moich marzeń
Miasto z moich marzeń – projektowanie idealnego miasta to propozycja zajęć uzupełniających tematykę dotyczącą Polski i Europy. Lekcja nastawiona jest głównie na rozwijanie wyobraźni i kreatywności u uczniów. Równocześnie zadanie, które będą wykonywać, wymaga od uczniów wykazania się umiejętnościami logicznego, algorytmicznego myślenia.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Mistrz mnożenia
Tabliczkę mnożenia trzeba znać…ale, czy uczeń musi ćwiczyć ją w nudny sposób, czy nie ma innej metody niż rozwiązywanie kolejnych długich słupków składających się z działań? Można znajomość tabliczki mnożenia utrwalać grając w zespołach w „Mistrza mnożenia”, a żeby było całkiem ciekawie to w rolach kostek wystąpią roboty.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Nasza szkoła, nasza klasa
Rozpoczynając naukę w szkole lub wracając do niej po wakacjach na uczniów czeka wiele nowych doświadczeń. Pierwsze dni to okres adaptacji i czas na zapoznanie się z kolegami, nauczycielami, infrastrukturą szkoły i jej najbliższej okolicy. Zaproponowany scenariusz zajęć uwzględnia specyfikę pierwszych dni nauki szkolnej i wychodzi naprzeciw tym potrzebom.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Podróż po najpiękniejszych polskich miastach
Warszawa, Kraków, Gdańsk, Lublin to tylko przykładowe miasta, które mogą zostać elementami makiety dla robotów. Zaproponowany scenariusz zajęć zostawia dużo przestrzeni dla nauczyciela na własną interpretacje i kreatywność. Można omówić tylko wybrane miasto, można odbyć „podróż” po kilku miejscowościach.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Polska w Europie
Na zajęciach uczniowie będą pracować z mapą, wyszukają Polskę i wybrane kraje leżące w Europie. Spróbują zapamiętać kształt ich konturów, a następnie dopasują puzzle (cztery wybrane kraje europejskie) w sposób, który pozwoli przejechać robotom po konturach wskazanych państw. W dalszej części zajęć uczniowie przyporządkują zabytki, potrawy i flagi do właściwych krajów.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Środki transportu
Środki transportu... które dzieci znają, którymi się poruszają? Czy dzięki wszystki przemieszczamy się z taką samą prędkością, którymi można podróżować szybciej a którymi wolniej? Zaproponowana tematyka lekcji idealnie połączy się z elementami typowo programistycznymi na zajęciach. Dzięki niej wprowadzimy grupę kodów odpowiedzialną za tempo poruszania się robota.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Ta sama baśń - różne zakończenia
Uczniowie chętnie słuchają opowiadań i baśni. Często to właśnie one są punktem wyjścia do organizowania wielu dydaktycznych aktywności. Na zajęciach, przeprowadzonych według tego scenariusza, uczniowie będą wykorzystywać baśń oraz opowiadanie w sposób kreatywny, bo staną się jej twórcami.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Wybierz działanie
Czy matematyka musi być nudna i trudna? Doskonalenie umiejętności dodawania, odejmowania czy mnożenia nużące i nieciekawe? Wcale nie, wręcz przeciwnie, wystarczy, że zajęcia będą dla uczniów zabawą, a umiejętności utrwalą się „przy okazji”, zupełnie dla dzieci niezauważalnie. Zaproponowany scenariusz zajęć to gra matematyczna, w której uczniowie będą mnożyć, dodawać i odejmować. Będą musieli wykazać się również umiejętnością strategicznego, logicznego myślenia programując robota, który będzie poruszał się po planszy.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Znaki drogowe
Stoją przy drodze na jednej nodze...” – to chyba jedna z bardziej popularnych zagadek - odpowiedź to oczywiście znaki drogowe. W poniższej propozycji zajęć temat znaków drogowych zostanie potraktowany w nietypowy sposób. Uczniowie nie będą omawiać tych, które występują na drogach, tylko zaprojektują swoje własne, a następnie stworzą makietę z trasami dla robotów, wykorzystującą wymyślone przez nich znaki drogowe.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Dni tygodnia
"Dni tygodnia" to idealny temat do ukazania rytmu w przyrodzie, siedem kolejno następu- jących po sobie dni i zaczynamy od nowa i znowu 7 i od nowa. Od strony progra- mistycznej zajęcia przeprowadzone według tego scenariusza będą dobrym pretekstem do ukazania czym jest "pętla zawsze".
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Instrumenty muzyczne
Instrumenty muzyczne można podzielić na trzy grupy: dęte, strunowe i perkusyjne. Dopasowanie instrumentów do właściwych grup wcale nie jest łatwe. Dodatkowo jest to dobre ćwiczenie na umiejętność klasyfikowania, grupowania obiek- tów, która jest istotna na początkowym etapie nauki podstaw programowania.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Kosmiczna podróż
„Kosmiczna podróż” to scenariusz zajęć uzupełniający tematykę zawartą w konspekcie „Układ słoneczny”. Tym razem uczniowie poszerzą wiadomości o treści dotyczące gwiazd, zapoznają się z takim pojęciem jak „gwiazdozbiór”, a programując roboty przy pomocy rysowanych tras wzbogaconych o kody-sekwencje kolorów lub z wykorzystaniem platformy ozoblockly.pl łatwiej zapamiętają kształt gwiazdozbiorów „Wielki Wóz” i „Mały Wóz”.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Pory roku
Wiosna, lato, jesień, zima, wiosna, lato, jesień... pory roku to idealny temat do ukazania zjawiska cykliczności w przyrodzie jak również "pętli zawsze" w programowaniu. Jakie zmiany zachodzą w przyrodzie w kolejnych porach roku będzie ilustrowało drzewo podzielone na cztery części. Uczniowie przygotowując je, wykorzystają technikę stemplowania opuszkami palców pokrytych farbami.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Robot dyrygentem
Czy robot może pełnić rolę dyrygenta i kierować orkiestrą złożoną z uczniów grających na instrumentach? Jeśli go odpowiednio zaprogramujemy, to jak najbardziej jest to możliwe. Wykorzystamy do tego rysowane trasy z symbolami graficznymi instrumentów i przemieszczające się po trasach roboty, które mijając konkretny instrument, będą dawały sygnał, że należy na nim zagrać.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Roboty i układ słoneczny
Wprowadzając podstawy programowania i robotyki na zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej warto łączyć je z innymi aktywnościami, pozwalać, żeby się wzajemnie przeplatały i uzupełniały. Korzyść jest wtedy podwójna. Jednocześnie dzieci uczą się algorytmicznego, logicznego myślenia, pracy zespołowej, oswajają z nowoczesnymi technologiami. Realizują przy tym treści zawarte w podstawie programowej z zakresu edukacji matematycznej, polonistycznej, artystycznej itd.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Taniec robotów
Taniec, podobnie jak muzyka, obecny jest w życiu ludzi właściwie od zawsze. W wielu tańcach występują konkretne figury taneczne takie jak "new york", "promenada", ale tańczyć można też bez ich znajomości, tworząc swój własny układ taneczny.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Wycieczka do ZOO
Zwierzęta egzotyczne to bardzo lubiany przez uczniów młodszych klas temat. Bardzo dobrze łączy się z edukacją artystyczną, daje duże pole do rozwijania kreatywności dla uczniów. W zaproponowanym scenariuszu realizujemy zagadnienie poprzez łączenie zajęć artystycznych i przyrodniczych z aktywnościami kształtującymi kompetencje językowe i społeczne.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Zwierzęta gospodarcze
Scenariusz "Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej – Zwierzęta gospodarskie" łączy w sobie treści z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej i matematycznej. W zajęcia włączone będą również elementy kodowania i robotyki. Uczniowie narysują i zakodują trasę przejazdu robota, która będzie "ilustracją" do czytanego przez nauczyciela wiersza.
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Klasa: 1-3
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Anna Świć
Pobierz
Algorytmy liniowe i rozgałęzione
Omówienie algorytmu liniowego na przykładzie programu jazdy robota przez skrzyżowania oraz algorytmu z warunkami na przykładzie programu jazdy robota po labiryncie.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Marek Nędzusiak
Pobierz
Ciąg Fibonacciego
Jedną z najbardziej fascynujących sekwencji liczbowych, jaką studiują matematycy, jest ciąg Fibonacciego. Pierwsze dwie liczby definiujemy w nim jako 1, a każdą kolejną - jako sumę dwóch swoich poprzedników. Istnieje wiele algorytmów, które potrafią obliczać wyrazy ciągu Fibonacciego. Przy użyciu robota przyjrzymy się technice znanej jako rekurencja, czyli wywoływaniu funkcji przez samą siebie.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Richard Born / Piotr Szlagor
Pobierz
Losowość i sześcienna kostka
Losowość jest wszędzie. Otacza nas. Gdy spojrzysz na swoich uczniów, zobaczysz, że losowym jest to jakiego są wzrostu. Losowe jest to jak cząsteczki gazu zderzają się ze sobą i ze ścianami pojemnika. Losowanie przy użyciu monety decyduje, która drużyna będzie grała, po której stronie boiska.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Richard Born / Piotr Szlagor
Pobierz
Odcinek
Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat znajomości pojęć: oś liczbowa, liczby całkowite, dodawanie liczb całkowitych, długość (drogi, odcinka), wartość bezwzględna, liczba losowa z podanego przedziału.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Krystyna Kolendo
Pobierz
Parkowanie
Nauczyciel przeprowadza rozmowę na temat o jakich pojęciach matematycznych powinien pamiętać kierowca, który parkuje samochód pomiędzy innymi pojazdami na parkingu. Ważny jest kierunek jazdy (do przodu, do tyłu), odległość od innych pojazdów, kąt pod jakim skręca samochód.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Krystyna Kolendo
Pobierz
Pocisk
Omawianie ruchu wystrzelonego ciała pojawia się na lekcjach fizyki. Nie jest to dla uczniów proste zagadnienie. Na szczęście robot, wraz z odpowiednio przygotowanym oprogramowaniem i planszą, może zostać użyty w taki sposób, by zachowywał się jak pocisk.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Richard Born / Piotr Szlagor
Pobierz
Prędkość średnia
Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie pamiętają co to jest prędkość, droga, czas i prędkość średnia. Uczniowie w parach uruchamiają kilka razy robota i mierzą czas przejazdu, a potem obliczają prędkość średnią z którą poruszał się robot.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Krystyna Kolendo
Pobierz
Prezentacja liczb trojkatnych i kwadratowych
Większość matematyków określa matematykę jako naukę o zależnościach. Te zależności mogą występować w wielu miejscach np. w liczeniu, rozumowaniu, kształtach, czy choćby ruchu. Jeśli jesteś nauczycielem informatyki lub matematyki – na pewno słyszałeś o liczbach trójkątnych i kwadratowych. Praca z tymi dwoma ciągami przybliży uczniów do zrozumienia, że matematyka to faktycznie nauka o zależnościach.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Richard Born / Piotr Szlagor
Pobierz
Sortowanie
Nauczyciel rozmawia z uczniami nt. pojęcia zbioru, kryteriów przynależności elementu do zbioru, liczebności zbioru. Można porozmawiać o przykładach z życia codziennego, gdy ma miejsce segregowanie elementów.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Krystyna Kolendo
Pobierz
Tabela
Nauczyciel przypomina uczniom, w jaki sposób adresowane są komórki w arkuszu kalkulacyjnym (kolumna-litera, wiersz-liczba np. A9, F16 itp.) i rozmawia na temat oznaczania elementów tabeli (array) tylko za pomocą liczb (np. a 15 to element tabeli „a” zapisany w wierszu 1 i kolumnie 5).
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Krystyna Kolendo
Pobierz
Tabliczka mnożenia
Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie pamiętają pojęcia: czynnik, iloczyn, liczba losowa. Robot będzie losował dwa czynniki. Każdy będzie jednocyfrową liczbą z przedziału <1-9>. Pierwszy czynnik będzie równy ilości mrugnięć żółtych, drugi ilości mrugnięć czerwonych.
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Krystyna Kolendo
Pobierz
Winda
Ten program wykorzystuje zmienne, nauczyciel powinien przeanalizować z uczniami ruch windy i potrzebę wykorzystania zmiennych w programie symulującym jazdę windy. Nazwy zmiennych podpowiadają do czego będą one wykorzystane - stoi - numer piętra, na którym stoi winda itp. Po uruchomieniu programu winda zawsze zaczyna od parteru (poziom 0).
Przedmiot: zajęcia komputerowe
Klasa: 4-8
Czas trwania: 45 - 60 min
Autor: Krystyna Kolendo
Pobierz